Hvordan bruger man App

Djeeo Tracker er en App, som findes til både Android og IOS. App’en benyttes til at tracke agenterne i DJEEO Education. App’ene ligger på App Store til IOS og på Googles Play Store.

Brug af Djeeo Tracker
Spillet oprettes på normal vis, og der vælges, at man kan bruge mobiltelefoner i spillet i stedet for, at man vælger sin DJEEO Box.
Der printes følgende dokumenter:

 1. Gamemaster vejledning
 2. Hold vejledning (der er også en vejledening til App)
 3. Opgavesæt

På “Hold vejledningen” er der to QR koder; en som indeholder et link til App’en i App Store, og en QR kode, som indeholder en kode til tilmelding af telefonen til holdet. To telefoner kan tilmeldes samme hold.

Gamemasters rolle med App

I modsætning til tidligere, hvor det var lærerens ansvar at tildele GPS enhed til holdet, så styres dette nu af holdet. På holdskærmen kan man se, hvor mange mobiltelefoner, som er tilknyttet holdet, og holdet vælger selv, hvilken af telefon, som er den aktive tracker. En mobiltelefon kan kun starte tracking, hvis den er valgt på holdets skærm. Gamemasteren skal altså ikke mere tildele holdet GPS/mobiltelefon. Det gøres af holdet selv.

Holdets klargøring til spil

 1. Holdet får udleveret “Hold vejledning” af gamemaster og logger ind på computeren på http://game.djeeo.dk.
 2. Holdet bestemmer sig for hvilke(n)f mobiltelefon, som de ønsker at tilknytte i spillet.
 3. På mobiltelefonen åbnes Djeeo Tracker, og holdets QR kode skannes, hvorved mobiltelefonen tilmeldes holdet. Dette gøres for to mobiltelefoner, så man kan have en backup tracker. Dog kan kun en mobil tracke ad gangen. (Tip: når man skanner kan det være en fordel at holde lidt afstand til papiret/skærmen)
 4. På holdskærmen kan man nu se, at mobiltelefonen er tilmeldt holdet.
 5. I App’en startes trackningen. (Man kan både gøre det indenfor eller man kan gøre det udenfor.)
 6. Når Trackeren har fået fix (forbindelse til satellitter) kan holdet klarmeldes.
 7. Når alle hold er klarmeldt kan spillet startes.

I kontrolcenteret kan man på holdskærmen skifte imellem de to tilmeldte telefoner. Kun den mobiltelefon, som kontrolcenteret har valgt kan starte tracking i App’en.

Krav til mobiltelefon
Adgang til mobil data: 3G eller 4G/LTE
Android telefoner: Minimum version 4.4
iPhone: IOS skal være Minimum version 8.0 (minimum iPhone 4S med opdateret styresystem)

4 - Tracking

Trouble shoot App

TIP: Tjek inden i klarmelder spillet, at alle telefoner virker. Det gør i ved at tilmelde dem, og derefter aktivere dem på holdskærmen, en efter en, og starte tracking.

Problem: QR koden kan ikke skannes

Der er sikkert et problem med kameraet, eller der er ikke givet tilladelse til at App’en kan bruge kamera. Prøv evt. at genistallere App’en og husk at give tilladelse til at bruge kameraet (og GPS positioner).

Problem: QR koden er skannet men App’en logger ikke på spillet og holdet eller giver fejlmeddelelse omkring kontakten til serveren.

 1. Tjek at telefonen har forbindelse til internet. Slå evt. WIFI fra, så telefonen går på 3G/4G.
 2. Hvis der er forbindelse til internet, så har App’en måske registreret spil og hold. Genstart App og se om ikke den forbinder korrekt under opstart af App.

Problem: Tracking kan ikke startes på mobiltelefonen. 

 1. Mobiltelefonen skal være valgt som aktiv tracker for holdet, er det tilfældet?
 2. Er det korrekt spil og hold, som er angivet på mobiltelefonen?
 3. Prøv at lukke App’en ned og starte den igen (når App’en starter, så forbinder den automatisk til senest registrerede spil). Start tracking igen.
 4. Er der stadig et problem, må I prøve en anden mobiltelefon.