Fysisk aktivitet

Vi ved alle sammen, at vi får det bedre af at dyrke motion, men de fleste af os har ingen idé om hvorfor. Vi tror, at det er fordi, vi får brændt noget stress ud eller får brugt musklerne og boostet endorphinerne og så tænker vi ikke mere på det. Men den virkelige grund til at vi får det bedre, når vi giver den gas og blodet pumper rundt er, at motionen stimulere hjernen, så den yder sit bedste. Måske har du selv prøvet at komme tilbage fra en løbetur og være kommet i bedre humør og fået renset tankerne.

Nu bekræfter forskningen at høj puls og sved på panden ikke kun er godt for helbredet og konditionen. Fysisk aktivitet øger nemlig også indlæringsevnen og det er uanset alder. Det har i mange år været antaget, at der er en positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring.

Siden de første forskningsresultater kom frem i 2007, har DJEEO arbejdet på at integrere fysisk aktivitet i en undervisningsform, hvor det faglige indhold stadig er i behold.

Jeg har gået mig mine bedste tanker til

Søren Kierkegaard, Dansk Filosof

20 minutters bevægelse er nok

Exercise is the single most powerful tool you have to optimize your brain function

John Ratey, Harvard Medical School

Se på de to hjerneskanninger og bliv overbevist.Dr. C. H. Hillman fra University of Illinois har skannet 20 elevers hjerner, mens de løste matematikopgaver. Hjernen til venstre viser de 20 elevers hjerneaktivitet, mens de løser opgaver, hvor de forinden bare har siddet stille. Hjernen til højre viser de samme 20 elevers hjerneaktivitet, mens de løser opgaver, men her har eleverne været ude på en 20 minutters gåtur forinden. Billederne taler for sig selv – Efter at de samme elever har været på en gåtur, har de markant større hjerneaktivitet.
Kun 20 minutters fysisk aktivitet stimulerer hjernen og styrker logisk tænkning.Tankevækkende ikke?

Skandinavisk forskning bekræfter internationale resultater

I Oktober 2011 afholdte forskere fra bla. Danmark og Sverige en konsensus-konference, hvor man diskuterede forholdet mellem fysisk aktivitet og læring. Konferencen kunne bekræfte international forskning og konkluderer efterfølgende:

  • At fysisk aktivitet forbedrer kognition. Det er sandsynliggjort i forhold til problemløsning, logisk tænkning, rumopfattelse, sproglige færdigheder, arbejdshukommelse, selvopfattelse og opmærksomhed.
  • At fysisk aktivitet kan være et redskab til en positiv udvikling af mentale, emotionelle og sociale processer.
  • At fysisk aktivitet øger dannelsen af stoffer, der kan fremme hjernens strukturelle og funktionelle ændring gennem læring og erfaring.
  • At læring fremmes bedst, hvis den fysiske aktivitet er udfordrende, varieret og indebærer succesoplevelse.
  • At fysisk aktivitet øger hjernens modstandsevne mod kognitiv svækkelse som følge af alder og sygdom.
  • At fysisk aktivitet integreret i undervisning ud over idrætsundervisning har vist sig at fremme læring.
Det har i mange år været antaget, at der er en positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring. Konsensuskonferencen har vist, at der rent faktisk er en forbindelse. Det giver nye perspektiver, ikke alene for tilrettelæggelse af undervisning og uddannelse, men også for planlægning af byrum, udvikling af idrætsfaciliteter og indretning af arbejdspladser

Jens Bangsbo, Prof. Københavns Universitet

Motion fremmer de såkaldte neurotrofiner – især det stof som hedder ’Brain Derived Neurotrophic Factor’ (forkortet BDNF). En tilstrækkelig mængde af dette stof er en nødvendig forudsætning for, at nervecellerne i hjernen kan muliggøre kognitive processer som læring og problemløsning.

Jesper Mogensen, Professor, Institut for Psykologi

One of the prominent features of exercise, which is sometimes not appreciated in studies, is an improvement in the rate of learning.
It turns out that moving our muscles produces proteins that travel through the bloodstream and into the brain, where they play pivotal roles in the mechanisms of our highest thought processes.
― John J. Ratey, Spark: The Revolutionary New Science of Exercise and the Brain

John J. Ratey, Forfatter til bogen: Spark: The Revolutionary New Science of Exercise and the Brain

I synnerhet resultaten på testerna för logisk tänkande och språkförmåga var bättre hos killar med bra kondition. Det stämmer logiskt med, vad man ser för effekter i hjärnan efter att ha joggat i en halvtimme. Då har man ett ökat blodflöde framför allt i hjärnans främre delar, som har hand om den typen av tankeverksamhet.

Maria Åberg, Göteborg Universitet