Lærer login/Dashboard

Når du har logget ind på Game som gamemaster med den autogenerede kode, du modtog, da spillet blev konfigureret, vil du kunne se et skærmbillede der ligner det nedenstående. Det er Dashboardet, der skal bruges til at styre et DJEEO spil.

Holdoversigt
Nederst kan du se holdenes status. Du kan se hvilke hold, der har klarmeldt sig og evt. tvinge dem til klarmelding. Før spillet kan startes, skal alle holdene være klarmeldt. I kolonnen “Ude/hjemme” kan du se, om holdene er ude i marken eller har markeret sig hjemme (dvs. at der er halvleg eller at de er færdige med spillet). Du kan se, hvilket GPS-nummer de har, hvor mange point de har fået, og hvor mange poster de har nået. Hvis de af en eller anden grund ikke kan registreres af GPS’en på den post, de er kommet til, kan du “tvinge dem indenfor postens zone”. Hvis spillet er sat op til at have flere hold end der reelt er, kan du slette de hold, du ikke skal bruge. Vær opmærksom på, at du ikke kan oprette nye hold.
Start
Når alle hold har klarmeldt sig, kan du starte spillet. Hvis du får brug for det, kan du tvinge holdene klar ved at trykke på “Tving klar” forneden på siden. Normalt er der kaos de første 10-15 minutter, men det går over. I denne proces er det nødvendigt, at hjælpe eleverne i vist omfang. Tænk over hvornår det er nødvendigt at guide eleverne til en løsning (evt. give løsningen) på en opgave.
Pause
Du kan overveje at lave en evaluerings-/reflektionspause, hvor du giver input til eleverne eller giver dem mulighed for at forbedre deres samarbejde, kommunikation og opgaveløsningsprocess. Det gør du ved at trykke på “PAUSE”.
Halvleg
Når alle er tilbage, klikkes “HALVLEG” på lærercomputeren. I halvlegen er det vigtigt, at underviseren samler holdene og laver en kort evaluering omkring spil, taktik og samarbejde. Det skal også sikres, at Agenterne og Kontrolcenteret udveksler de erfaringer, de har gjort. Agenterne og Kontrolcentret bytter roller. Når pausen er slut, klikkes “START SIDSTE DEL” på lærercomputeren. Anden halvleg spilles som første og når alle er tilbage, klikkes “AFSLUT SPIL” på lærercomputeren.