Læringsparat

Læring er en vigtig funktion i menneskets organisme. Mange mennesker er i høj grad socialt anlagte og læring sker altid enten direkte eller indirekte i samspil med andre mennesker. Læringen betragtes som et centralt element i samspillet mellem det enkelte individ og omgivelserne.

”Læring er en social proces, der foregår i samspil med andre”

Knud Illeris
Knud Illeris’ tre grundlæggende læringsdimensioner er skitseret nedenfor:

“Kontrolcenter” – Hvor mange år var Christian IV Konge?
“Agenter” – Vi kan vælge mellem følgende svar…..

  • 40 år
  • 50 år
  • 60 år

Ovenstående giver et lille indblik i en historieopgave for 6-9 klasse i spillet. Kontrolcenter og agenter har hver en del af opgaven, men de er nødt til at samarbejde for, at det giver mening, så de efterfølgende sammen kan fremkomme med et svar. Her foregår læringen altså i samspil med andre elever i form af holdkammerater.

Forudsætninger

For at blive parate i skolesammenhæng har børn behov for at være i balance med sig selv. De har behov for at vide “Hvem er jeg og hvad kan jeg”. Desuden er det en forudsætning, at de kan

  • Fastholde deres interesse i et emne
  • Håndtere deres fejl
  • Bruge deres fantasi
  • Acceptere regler og grænser
  • Være nysgerrig i verdenen omkring dem
  • Kunne fungere i sociale sammenhæng

Pædagogisk forskning viser desuden, at læreren er en afgørende faktor for elevernes trivsel og lyst til at lære. Lærere har forskellige tilgange til undervisningen og eleverne, og de indtager forskellige lærerroller, hvilket har betydning for elevernes læringsparathed.

Udforske verden

Børn bliver født helt parate til at lære. Fra de er helt spæde af, begynder de at opdage og lære om verden via deres primære sanser som er ved at føle, lugte, via lyde og synet. De sætter ting sammen, flytter dem rundt, eksperimenterer, udforsker og opdager. Når børn er i gang med en leg, som med voksne briller ser ud til at være en simpel leg, så arbejder de samtidig på nogle af de helt basale ting, de skal beherske forud for at kunne lære at læse, skrive, regne etc. Herved lærer de tingene på en naturlig og spændende måde og dette bevirker, at de udvikler et af de mest essentielle parametre i forhold til at blive læringsparate…..

“De fornemmer at verden er et interessant sted”

Ved at løfte blikket og se mod horisonten kan du forblive læringsparat og fremadrettet agere hensigtsmæssigt hver gang, du møder noget nyt.
Readiness implies a degree of concentration and eagerness. Individuals learn best when they are physically, mentally, and emotionally ready to learn, and do not learn well if they see no reason for learning. Getting students ready to learn, creating interest by showing the value of the subject matter, and providing continuous mental or physical challenge, is usually the instructor’s responsibility. If students have a strong purpose, a clear objective, and a definite reason for learning something, they make more progress than if they lack motivation. In other words, when students are ready to learn, they meet the instructor at least halfway, simplifying the instructor’s job.

Wikipedia